Home
Munteanu Oprea Tatiana

Partidul "România Mare"

Declaraţie de interese - 07.07.2008
Declaraţie de avere - 07.07.2008
Declaraţie de avere - 30.12.2005
Declaraţie de avere - 06.05.2005
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei