Home
Safta Constantin

Partidul Democrat

Declaraţie de interese - 07.07.2008
Declaraţie de interese - 10.01.2008
Declaraţie de avere - 07.07.2008
Declaraţie de avere - 10.01.2008
Declaraţie de avere - 06.05.2005
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei