Home
Belinski Pavel - Coordonator al Directiei Economice

În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68/28 iunie 2012, VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT, COORDONATOR AL DIRECTIEI ECONOMICE, SI AL DIRECTIEI BUGET, TAXE-IMPOZITE ŞI INFORMATIZARE - îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- coordonează activitatea comisiilor permanente de buget - finanţe şi cea de cultură ale Consiliului Judeţean Olt;
- coordonează şi răspunde de activitatea de elaborare a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt, precum şi de repartizarea sumelor defalcate pe localităţi;
- coordonează şi răspunde de activitatea privind operaţiunile contabile aferente bugetului propriu conform legislaţiei în vigoare;
- coordonează şi răspunde de activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt;
- coordonează şi răspunde de activitatea de programare, încasare, urmărire a impozitelor şi taxelor;
- coordonează şi răspunde de activitatea de achiziţii, bunuri şi servicii;
- coordonează şi răspunde de activitatea de informatică;
- coordonează activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al judeţului;
- coordonează şi răspunde de activitatea administrativ gospodărească;
- propune Consiliului Judeţean Olt înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes judeţean, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri sau servicii;
- asigură aplicarea actelor normative în domeniile de activitate pe care le coordonează;
- coordonează activitatea Muzeului Judeţean Olt, a Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural – Olt.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei