Home
Anunț de recrutare privind selecția a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023
Hotararea Consiliului Judetean nr 89 din 25.05.2022 - aprobarea Planului de selectie pentru desemnarea a 3 membri in CA al SC Olt Drum SA pentru mandatul 2019-2023
Anunț de recrutare privind selecția a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023
Anexa nr.3 - cazier judiciar
Anexa nr.4 - cazier fiscal
Anexa nr.5 - declarație privind apartenența la consiliile de administrație
Anexa nr.6 -declarație de consimțământ
Anexa nr.7 - privind neîncadrarea în situația de conflict de interese sau incompatibilitate
Anexa nr.8 -privind situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr.109
Anexa nr.9 -declarație privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei