Home
Hotărâri 2002
Hotărârea Nr. 123/2002 - cu privire la: constituire COMISIE JUDEŢEANĂ ANTI- SĂRĂCIE şi PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE (CJASPIS)
Hotărârea Nr. 115/2002 - cu privire la: adoptarea Planului de măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi integrare socială a copiilor străzii
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei