Home
Hotărâri 2003
Hotărârea Nr. 109/2003 - cu privire la: Calendarul principalelor manifestări cultural-educative ce vor fi organizate de instituţiile de cultură din Judeţul Olt în anul 2004
Hotărârea Nr. 70/2003 - cu privire la: aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt
Hotărârea Nr. 61/2003 - cu privire la: aprobarea Statutului Judeţului Olt
Hotărârea Nr. 41/2003 - cu privire la: aprobare tarife pentru activităţile de protecţie a plantelor
Hotărârea Nr. 40/2003 - referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2004
Hotărârea Nr. 39/2003 - cu privire la: majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe pentru anul 2004
Hotărârea Nr. 38/2003 - cu privire la: tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean pe anul 2004
Hotărârea Nr. 25/2003 - cu privire la: aprobarea Programului de transport public judeţean şi interjudeţean limitrof
Hotărârea Nr. 24/2003 - cu privire la: aprobarea Planului judeţean antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale
Hotărârea Nr. 15/2003 - cu privire la: înfiinţare Comisie de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Hotărârea Nr. 14/2003 - cu privire la: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Olt
Hotărârea Nr. 13/2003 - cu privire la: acordare DIPLOME DE EXCELENŢĂ
Hotărârea Nr. 12/2003 - referitor la: actualizarea tarifelor suplimentare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor judeţene
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei