Home
ALRO SLATINA – 50 de ani de aluminiu românesc
În ziua de 30 iunie 2015, se împlinesc 50 de ani de la prima șarjă de aluminiu românesc, obținută la Slatina. De-a lungul timpului, Uzina de Aluminiu, așa cum s-a numit în trecut, a reprezentat un adevărat arc peste timp, rezistând tuturor dificultăților și dezvoltându-se continuu.Hotărârea de a se construi o întreprindere de producerea a luminiului primar și aliajelor din aluminiu primar, la Slatina, micul orășel situat la îngemănarea Piemontului Getic cu Câmpia Olteniei, pe malul stâng al râului Olt, a fost luată la 1 martie 1961. Această decizie s-a dovedit capitală pentru Slatina, micul orășel cu o populație de sub 20.000 de locuitori si cu o economie preponderent agrară, a cărui dezvoltarea început odată cu primele angajări la Uzina de Aluminiu „16 Februarie”, așa cum s-a numit inițial întreprinderea, astăzi ALRO SA.

ALRO – PREZENT ȘI VIITOR

Astăzi, ALRO se prezintă ca o societate modernă, aliniată la cele mai înalte standarde internaționale tehnice și tehnologice, care se bucură de bonitate, prestigiu și apreciere pe piața internațională a aluminiului. Cu o capacitate producție de 265.000 de tone de aluminiu, este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și de Est (exceptând Rusia) și reprezintă  una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuție importantă la dezvoltarea economiei locale și naționale.

ALRO S.A. este societate cu capital majoritar privat și face parte din grupul internațional industrial și de investiții Vimetco N.V. Olanda, listat la Bursa de la Londra, care își desfășoară activitatea în industria aluminiului, energiei și mineritului.

ALRO SA este marcă înregistrată la Bursa de Metal de la Londra, este listată la Bursa de Valori București. De asemenea, ALRO este unic acționar la ALUM Tulcea, producătorul de alumină calcinată, cu o capacitate de 600.000 tone/an și la Vimetco Extrusion, cu o  capacitate de 25.000 t/an produse extrudate; ALRO S.A. este membră a European Aluminum Association și a REACH Consortium. ALRO este un important contribuabil la bugetele naționale și locale.

LA BAZA PERFORMANȚELOR ALRO, ÎN ULTIMII 10 ANI, A STAT O TACTICĂ ȘI STRATEGIE REALISTĂ ȘI EFICIENTĂ, CONCRETIZATĂ PRIN:

Concentrarea pe următoarele direcții principale:

◙ Respectarea, în totalitate, a reglementarilor UE, privind protecția mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră
◙ Creșterea volumului de produse cu valoare adăugată mare și foarte mare
◙ Creșterea producției și a productivității
◙ Reducerea consumurilor de energie, gaze naturale și a altor utilități
◙ Calificarea ca furnizor pentru industria auto și aeronautică
◙ Integrarea pe verticală a fluxurilor de producție, de la bauxită la produse de înalta tehnicitate. Implementarea strategiei a implicat investiții de peste 500.000.000 USD, în ultimii 10 ani.

Operațiuni integrate pe verticală

◙ Sierra Leone: mina de  bauxită Sierra Minerals este furnizor unic pentru Alum Tulcea, cu o  bază de resursă de aproximativ 31 milioane de tone.

◙ Alum Tulcea: modernizată, în perioada 2007-2009, în deplină conformitate cu standardele europene de mediu, are o capacitate de 600.000 tone de alumină pe an. Furnizează tot necesarul de alumină pentru ALRO.

◙ ALRO Slatina: are în structura organizatorică două divizii: – Aluminiu Primar, cu secția Anozi, Uzina de Aluminiu, secția Turnătorie, Eco-topitoria de deșeuri de aluminiu, sectoare de reparații și piese de schimb, transporturi rutiere și feroviare și alte sectoare auxiliare.

Are o capacitate totală de 265.000 tone aluminiu electrolitic și 340.000 tone aluminiu turnat. Toți anozii necesari electrolizei aluminei sunt produși intern.

– Aluminiu Procesat, cu o capacitatea de procesare de  96.000 tone aluminiu procesat, în funcție de mixul de producție. Este în  desfășurare un program de creștere a capacității până la 120.000 tone, în 2019.

Strategia de creștere globală care  a avut in vedere:

Concentrarea pe productivitate și controlul costurilor

– Diversitate mare a produselor oferite în diferite forme, tipuri de aliaje și dimensiuni.
– Reducerea costurilor, prin logistică centralizată și creșterea eficienței, prin modernizarea activelor de producție și investind în capitalul uman, prin intermediul programelor regulate de instruire a angajaților.
– Avantaje strategice pentru controlarea principalului lanț de achiziționare de la bauxită, la produse de înaltă tehnicitate.
– Continuarea căutării de soluții pentru reducerea costurilor pentru îmbunătățirea eficienței, managementului energetic și îmbunătățirea anuală a operațiunilor globale.

Creșterea producției de bunuri de aluminiu cu valoare adăugată mare:

– Modernizarea liniilor de producție pentru table și benzi, precum și îmbunătățirea echipamentelor de întindere, planare, tăiere la lungime, fâșiere și ambalare.
– Dezvoltarea continuă a unei game de aliaje dure și plăci tratate termic, pentru industria aerospațială și creșterea vânzărilor pentru piața auto.

Creșterea capacității de producție

– Program de investiții estimat la 500 milioane USD, în ultimii zece ani, în urma căruia se preconizează creșterea capacității de producție, atât pentru aluminiu primar, cât și pentru procesat, și creșterea producției la rafinăria de alumină și SMHL, precum și investiții financiare de 200 milioane USD pentru integrarea pe verticală.

– Sinergii menținute, de integrare pe verticală și îmbunătățire continuă a tuturor etapelor tehnologice.

Securizarea accesului permanent la materii prime cu prețuri competitive și surse de energie

• Securizarea alimentării cu energie, prin contract pe termen lung, și investiții în active din domeniul energetic.
• Autonomie completă în furnizarea de bauxită, odată cu achiziționarea companiei miniere Sierra Minerals Holding, având o bază de resursă de aproximativ 31 milioane tone.

 Angajament pentru alinierea la standardele de mediu 

• În ultimii 10 ani, au fost investiți aproximativ 100 milioane USD, în proiecte de modernizare cu impact direct sau indirect asupra mediului.
• Alum a reabilitat halda de șlam roșu.
• Alro a construit o haldă conform standardelor de mediu ale UE și a înlocuit sistemul umed de captare a gazelor florurate cu tehnologia de tratare uscată a gazelor, crescând procentul de captare a gazelor de la 65%, la peste 99%.
• ALRO a redus emisiile de PFC-uri de la 1,51 kg/t, în 1989, la 0,037 kg/t, în 2012.

POLITICA MANAGERIALĂ – GENERATOARE DE PERFORMANȚĂ

 Managementul ALRO are la bază premiza că într-o lume nesigură, singura constantă rămâne schimbarea, iar  schimbările realizate la ALRO au condus la rezultate remarcabile, dintre care menționăm:

– Exportul anual de produse din aluminiu a reprezentat 75-80 % din producția totală, în timp ce unele dintre produse au fost si sunt destinate exclusiv exportului;

– Au fost create premisele unor așteptări la un înalt nivel  din partea clienților și au fost organizate programe de instruire pentru personal, care au pus accentul pe satisfacerea clientului pe termen lung din punct de vedere al calității produselor;

– Investițiile realizate în perioada 1994-2014 pentru optimizarea mijloacelor de producție prin modernizarea continuă a secțiilor de electroliză, a turnătoriei a secției de anozi, a sectorului de aluminiu prelucrat, au fost de peste 500 milioane USD, din care numai investițiile pentru protecția mediului însumează peste 100 milioane USD;

– A fost diversificată producția prin creșterea gradului de integrare verticală și prin mărirea gamei de produse din aluminiu cu valoare adăugată mare;

– ALRO S.A. a devenit furnizor pentru industriile aeronautică și auto, care folosesc produse cu valoare adăugată foarte mare, investind constant în cele mai noi tehnologii disponibile pentru turnarea și prelucrarea aluminiului;

– A fost întărită și continuată extinderea poziției deținute pe piața internațională de aluminiu;

– Au fost reduse costurile de producție în toate sectoarele și îmbunătățit raportului preț /calitate, pentru a spori competitivitatea companiei;

– Au fost asigurate resursele și sursele vitale prin contracte și parteneriate cu furnizorii pe termen lung;

– A fost obținută autorizația integrată de mediu, fără program de conformare, valoarea determinată a emisiilor de noxe fiind sub valorile maxime admise de legislația naționala și internațională;

– A fost îmbunătățită promovarea imaginii ALRO în țară și pe piața internațională a aluminiului,  astfel  că ALRO a devenit o prezentă constantă în topul anual al primelor 10 firme din România și este recunoscută ca atare prin premiile și distincțiile acordate de diverse organisme ale statului, precum și de asociații profesionale de specialitate.

– A fost optimizată structura organizatorică, s-a îmbunătățit calitatea resurselor umane și a  actului managerial la toate nivelurile;

– De 13 ani, avem același acționariat, iar de la prima șarjă de aluminiu românesc compania a avut numai 7 directori generali. Echipa de conducere are o vechime de peste 20 de ani, aceasta fiind completată cu manageri tineri după privatizare;

– Acționarul majoritar are o bogată experiență în industria metalurgică și a înțeles foarte repede problemele societății, a acordat încredere echipei manageriale și a acordat tot sprijinul pentru realizarea și dezvoltarea în condiții de performanță a obiectivelor noastre. Se poate spune că între conducerea societății și acționariat s-a creat o adevărată simbioză, benefică  pentru acesta, companie, economia națională, comunitatea locală, angajați și partenerii de afaceri;

– ALRO are un corp de specialiști competent, bine pregătit profesional și managerial, care poate face față cu succes în orice uzină de aluminiu performantă din lume. Acest fapt se datorează selecției riguroase la angajare, politicii de training și dezvoltare profesională și personală, sistemului motivațional implementat, inclusiv sistemului de promovare a valorilor.

Acestea sunt: competență profesională, inovare, integritate, orientarea spre clienți, motivare, devotament, loialitate și implicare, operativitate, integrare, comunicare, spirit de echipă și colaborare, ordine și disciplină, formare continuă.

Politica managerială a companiei a avut ca obiective următoarele:

– Promovarea managementului prin obiective, definite pe termen scurt, mediu și lung, pentru procese si proiecte;
–Planificarea și controlul costurilor, bazate pe bugete și centre de cost;

Pe lângă certificările uzuale ale sistemului de management integrat –  ISO 9001 (calitate), ISO 14001 (mediu), OHSAS 18001 (securitate și sănătate ocupațională), s-au obținut și alte certificări sau acreditări, importante, cu organisme recunoscute pe plan internațional:

• Certificarea EN 9100 (pentru industria aerospațială și de apărare) și certificarea ISO TS 16949 (pentru industria auto), ambele acordate de organismul de certificare German DQS GmbH pentru sistemul de management al calității ALRO;

• Acreditarea NADCAP pentru procese speciale (tratamente termice, încercări de laborator și control nedistructiv), specifică, de asemenea, industriei aerospațiale și de apărare, acordată de Performance Review Institute din cadrul Society of Automotive Engineers (SUA);

• Certificarea produselor ALRO destinate industriei navale de către organisme ca Det Norske Veritas, Bureau Veritas și Germanische Lloyd;

• Certificarea pentru marca europeană de calitate CE a produselor ALRO destinate domeniului construcțiilor, de către organismele TUV Rheinland și TUV Sud (Germania);

– Sistem de urmărire a încărcării capacităților de producție implementat în SAP;

– Indicatori cheie de performanță;

– Programe de îmbunătățire continuă și reducere costuri;

– Aplicarea unor sisteme moderne de management al riscurilor, eficienței energetice, acreditării furnizorilor de servicii,  materii prime și materiale, resurselor umane;

– Folosirea intensivă a consultanței și a auditării sistematice a proceselor, produselor și a costurilor;

– Analiza și monitorizarea zilnică, săptămânală, lunară, trimestrială și anuală a parametrilor operaționali cheie;

–  Derularea planului de afaceri updatat în permanență;

–  La momentul actual, ALRO SA este lider în eficiența energetică în România, obținând prin investițiile realizate, rezultate remarcabile precum: reducerea semnificativă a consumului specific de energie în curent continuu la secțiile de electroliză, reducerea de 3 ori a consumului specific de gaz metan la coacerea anozilor, reducerea consumului specific de energie electrică la divizia de aluminiu prelucrat de peste 4 ori, reducerea de peste 10 ori a consumului specific de gaz metan la divizia de aluminiu prelucrat;

– ALRO este membră a Asociației Europene a Producătorilor de Aluminiu și membră a consorțiului REACH pentru aluminiu;

– Informatizarea avansată a companiei a permis utilizarea unor platforme informatice complexe, dedicate administrării afacerilor (ERP, SAP) cu influențe semnificativ pozitive în eficientizarea întregului flux de fabricație și creșterea calității produselor;

– Introducerea și utilizarea curentă a conceptelor Lean Six Sigma și a standardelor internaționale de calitate pentru toate domeniile de activitate ca instrumente curente de lucru;

– ALRO a funcționat în deplină legalitate, achitându-se la timp și integral de toate taxele și impozitele datorate la bugetele de stat și bugetul local. De asemenea, s-a afirmat și s-a  implicat cu toată responsabilitatea în viața comunității locale, prin sprijinul substanțial acordat pentru organizarea și desfășurarea unor manifestări cultural-sportive și pentru reabilitarea și dotarea unor unități școlare,  sanitare, de cult etc.

COMPETITIVITATEA ALRO PE PIEȚELE EXTERNE

Competitivitatea a fost și este susținută în mod constant prin implementarea și monitorizarea continuă a stadiului unor programe moderne, dedicate fiecărui domeniu de activitate, din care merită amintite:

- Programe de reducere costuri;
- Programe de îmbunătățire continuă a activității;
- Programe de mentenanță predictivă;
- TPM (Total Productive Maintenance);
- Programe de reducere a consumurilor de materii prime, materiale și energie;
- Programe dedicate monitorizării continue și reducerii emisiilor de noxe pentru îmbunătățirea microclimatului și respectarea legislației europene în domeniu.

OBIECTIVE 2015-2020

ALRO va continua politica de investiții in domenii precum: eficiența energetică, produse cu valoare adăugată mare și foarte mare, reducerea deșeurilor, reducerea emisiilor, reciclare, energia regenerabilă, creșterea competitivității, cercetare – dezvoltare, sănătate, securitate și mediu.

SURSA: LINIA ÎNTÂI ȘI ZIARUL DE OLT - http://linia1.ro/alro-slatina-50-de-ani-de-aluminiu-romanesc/ , http://www.ziaruldeolt.ro/index.php/economie/item/1696-alro-slatina-50-de-ani-de-aluminiu-rom%C3%A2nesc.html

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei