Home
Proiecte Hotarari 2017
Proiect de hotărâre nr 11252/06.11.2017 cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018.
Proiect de hotărâre nr 10178/10.10.2017 referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2018, și anexele nr. 1 și nr. 2 la proiectul de hotărâre.
Proiect de hotărâre nr 10187/10.10.2017 cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018, și anexa la proiectul de hotărâre.
Proiect de hotărâre nr 11040/31.10.2017 cu privire la: - aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018, și anexa la proiectul de hotărâre.
Proiect de hotărâre nr 10184/10.10.2017 cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pe anul 2018.
Proiect de hotărâre nr 10181/10.10.2017 cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018, și anexa la proiectul de hotărâre.
Anunţ în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, republicată, se aduc la cunoştinţă publică, astăzi, 02 noiembrie 2017, următoarele documente:
PROIECT de HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017
Proiect de Hotărâre cu privire la: actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei