Home
Proiecte Hotarari 2021
Anunțul de publicare a proiectelor de hotărâre nr. 147/13.10.2021, nr. 148/13.10.2021, nr. 149/13.10.2021, nr. 150/13.10.2021 și nr. 152/19.10.2021
Proiectul de hotărâre nr. 147/13.10.2021 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 148/13.10.2021 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 149/13.10.2021 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 150/13.10.2021 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 152/19.10.2021 cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 117/21.07.2021 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022
Proiectul de hotărâre nr. 103/16.06.2021 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt şi a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
Proiect de hotărâre nr. 52/01.04.2021 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021
Proiectul de hotărâre nr. 47/16.03.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei