Home
Proiecte Hotarari 2021
Proiect de hotărâre nr. 52/01.04.2021 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021
Proiectul de hotărâre nr. 47/16.03.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei