Home
Proiecte finantate din fonduri de preaderare
Phare 2005 - Proiecte implementate de Consiliul Judetean Olt in cadrul Programului `Phare CBC 2005 Romania-Bulgaria`
Phare 2004 - Programul de Coeziune Economica si Sociala - `Schema de Investitii pentru Proiecte mici de Gestionare a Deseurilor`
Programul Phare CBC Fondul comun al proiectelor mici pentru cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria
Phare 2003 - Coeziune Economica si Sociala - Infrastructura Regionala si Locala / Inundatii
Phare 2002 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local
PHARE - Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a siutuaţiei romilor
GRASP
SAPARD
RICOP
Phare
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei