Home
Anunturi publice
Anunt public privind decizia etapei de incadrare pt. proiectul Sistem fotovoltaic ON GRID având PI-100kWp - Consiliul Județean Olt
Anunt public asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " SISTEM FOTOVOLTAIC ON GRID avand Pi-100 kWp - Consiliul Judetean Olt" in comuna Schitu, sat Greci, judetul Olt
Decizie privind emiterea avizului de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Olt 2020-2025
Anunt public privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Olt 2020-2025
Anunt public privind dezbatere publica a PJGD in sedinta din data de 08.01.2021 la sediul CJ Olt - Sala de sedinte
Anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL OLT 2020-2025
Anunt public nr 2 privind depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Olt 2020-2025
Anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Olt 2020-2025
Anunt public privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Anunt public privind initierea procesului de elaborare a Planului de Mentinere a Calitatii Aerului pentru judetul Olt
Anunţ în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Olt
Consiliul Judeţean Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
„Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0168 Pădurea Sarului“ , „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0183 Pădurea Vlădila“, „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0177 Pădurea Topana“, „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor“, „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0140 Pădurea Călugărească“, „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI01255 Pădurea Seaca Optășani“, „Plan de Management pentru Aria Naturală Protejată ROSCI0174 Pădurea Studiniţa“.
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, proiect: Modernizarea Drumului Judeţean DJ 657, Recea (DJ 653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni DN 67B, KM 13+380 - KM 29+803 - Priseaca - Poboru, Judeţul Olt
Anunţ public privind decizia de etapei de încadrare, proiect: Modernizarea Drumului Judeţean DJ 657, Recea (DJ 653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni DN 67B, KM 35+286 KM 41+436 - Poboru - Spineni, judeţul Olt
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Modernizarea Drumului Judeţean DJ 657, Recea (DJ 653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni DN 67B, Km. 35+286 - Km. 41+436, Poboru-Spineni
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Modernizarea Drumului Judeţean DJ 657, Recea (DJ 653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni DN 67B, Km. 13+380 - Km. 29+803, Priseaca - Poboru
Anunţ public pentru publicul interesat asupra depunerii solicitării avizului de mediu pentru planurile de management ale ariilor protejate
Anunţ public privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planurile de management ale ariilor protejate
Proiect consevarea biodiversitatii in judetul Olt
ANUNT PUBLIC privind emiterea avizului de mediu
Anunt public privind revizuirea acordului de mediu
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei