Home
Proiecte mediu
Raport de mediu - Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor_pentru Judetul Olt 2020-2025
Proiectul de hotărâre nr. 120/30.07.2020 pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare in judetul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”
Statut ADI Olt
Act constitutiv ADI Olt
Master plan - gestionarea deseurilor din Judetul Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei