Home
Fonduri europene pentru dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
Consiliul Județean Olt a accesat fonduri nerambursabile pentru un proiect care prevede ”Reabilitarea secțiilor expoziționale ale Muzeului Județean Olt”. Prin acest proiect vrem să punem în valoare patrimoniul istoric, cultural și de artă al Muzeului Județean Olt. Încercăm, deci să redăm strălucirea de altă dată a fostului Palat Administrativ, al cărui prag a fost cândva călcat de o serie de personalități istorice marcante ca Regina Maria sau Carol I.

• Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor.

 

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul de intervenţie 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe

 

Obiectivele atinse de proiect:

Realizarea lucrărilor de reabilitare, amenajare peisagistică şi a lucrărilor decorative la Muzeul Judeţean Olt;

Punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi de artă al Muzeului Judeţean Olt;

Încurajarea formelor de turism cultural la nivelul judeţului Olt;

Creşterea numărului de turişti la nivelul judeţului Olt.

 

Rezultatele proiectului:

Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea Muzeului Județean Olt

Dotări interioare (instalații, echipamente, dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție)

Dotări pentru expunerea și protecția Muzeului Județean Olt, ca și clădire de patrimoniu cultural

Valoarea totală a proiectului – 4.546.589,16  lei din care:

3.056.967,23  lei – contribuţie nerambursabilă FEDR

258.101,80 lei – contribuţie nerambursabilă bugetul naţional

1.231.520,13 lei – contribuţie Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Olt

 

De asemenea, Consiliul Județean Olt a realizat un parteneriat cu Consiliul Local Corabia în vederea atragerii de fonduri europene pentru proiectul:

•„Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia”

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, axa 5, domeniul de intervenţie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

Valoare: 15.397.286,21 LEI.

Consiliul Județean Olt va suporta 50% din valoarea proiectului.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei