Home
Fonduri europene pentru infrastructura socială
Consiliul Județean Olt a atras fonduri europene pentru șase proiecte care vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale în două domenii cheie, învăţământul special și asistenţă socială. Pe lângă reabilitarea clădirilor, am urmărit şi eficientizarea serviciilor şi a activităţii desfăşurate.

Pentru cei care au muncit o viaţă întreagă am reuşit să creăm condiţii europene de cazare şi îngrijire prin modernizarea şi reabilitarea:

 

• Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slatina, valoarea finanțării - 531.100 Euro;

 

• Centrului de îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa, valoarea finanțării -  658.110 Euro;

 

O atenție sporită am acordat și vom acorda persoanelor cu dizabilități.

În acest sens am investit în :

 

• Modernizarea Centrului de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni,     valoarea finanțării - 816.200 Euro;

 

• Centru terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt, valoarea finanțării - 819.000 Euro.

 

Am acordat o atenţie deosebită pentru elevii care necesită sprijin special, creând un mediu armonios de dezvoltare şi de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi prin reabilitarea și dotarea celor două școli pe care Consiliul Județean le are în administrare:

 

•  Şcoala Specială Ajutătoare Balş, valoarea finanțării –  568.600 Euro;

 

• Școala Profesională Specială Balş, valoarea finanțării  – 284.170, 367 Euro. 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei