Home
Îmbunătățirea bazei operaționale a ISU Olt
Investiția în îmbunătățirea bazei operaționale a ISU Olt este o investiție în salvarea de vieți omenești. Profesionalismul de care dau dovadă angajații ISU necesită și dotări tehnice pe măsură, de aceea Consiliul Județean Olt a contribuit la creșterea capacității de intervenție în județul Olt prin accesarea a peste 7 milioane de euro din fonduri europene pentru următoarele proiecte:

• ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” - aproximativ 2 milioane de euro;

        Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.

În urma acestui proiect, județul Olt a beneficiat, prin dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab”, de 8 echipamente:

-  4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă;

-  1 autospecială pentru descarcerări grele;

-  3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP.

 

• ”Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea S-V Oltenia” - 1.028.666,5 euro

       Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.3- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” a fost dotat cu 2 echipamente:

-     autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime – 1buc;

-     autospecială complexă  de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP – 1 buc.

 

•  ”Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” – valoare aproximativă 300.000 euro

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.

Se vor achiziționa:

- 1 autovehicul cu șenile;

- 1 autofreză de zăpadă.

 

Managementul situațiilor de urgență provocate de evenimente hidro-meteo periculoase și de calitate a mediului

 

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2007-2013

•   Axa Prioritară 2 “Mediu”- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră

•   Domeniul de intervenţie 2.2  - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale şi tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă

 

    Beneficiar :

•  Consiliul Judeţean Olt

•  Municipalitatea Belene

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistem de monitorizare şi decizie pentru situaţii de urgență în legătură cu evenimente hidro-meteo, accidente la clădirile hidrotehnice și deversări accidentale; achiziţia unui sistem de alarmare şi dispunere a sirenelor eficient, desfăşurat pe întreaga suprafaţă a judeţului, ce va fi acţionat de sistemul suport de monitorizare și decizie; îmbunătățirea capacității de intervenție şi salvare prin achiziţia a doua barci de patrulare şi intervenţie; îmbunătățirea conştientizării locale în cazuri de risc de inundaţie prin crearea şi menţinerea unui registru local de risc.

 

Valoarea totală a proiectului - 4.892.695,80 Euro din care:

-    4.149.984,57 Euro – contribuţie nerambursabilă FEDR

-    636.050,46 Euro – contribuţie nerambursabilă bugetul naţional

-    106.660,77 Euro – contribuţie Consiliul Judeţean Olt

 

Rezultatele proiectului:

-    un sistem de alarmare compus din 9 sirene electronice şi alarmare prin telefon;

-    un sistem web GIS;

-    un portal de informare publică;

-    un sistem de suport tactic pentru imbunătaţirea intervenţiilor;

-    optimizarea timpului şi costurilor intervenţiilor cu ajutorul stocurilor materiale de aparare şi logistica a factorilor decizionali în cazuri de inundaţii şi deversări accidentale;

-    un sistem de modele şi simulări pentru previzionarea unor posibile scenarii referitoare la posibilitatea apariţiei şi a impactului evenimentelor periculoase;

-    bărci de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei