Home
Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul SJU Slatina reprezintă unul dintre cele mai importante obiective realizate în cadrul Programului Operațional Regional, deoarece impactul social este unul major.

I.  „Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina

      PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPEAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 3 “ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE”, Domeniul de intervenție 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

 

Obiectivele specifice:

-         Eficientizarea serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slatina;

-         Modernizarea infrastructurii din cadrul ambulatoriului;

-         Echiparea ambulatoriului;

-         Asigurarea unor servicii de sănătate noi pentru populația din județul Olt, prin achiziționarea echipamentelor necesare.

 

Principalele lucrări  realizate prin proiect:

-         Introducerea pentru corpul A și B a unor diafragme noi de beton armat (pline sau cu goluri) pe toata înălțimea clădirii;

-         Realizarea pentru corpurile C și D a unor pereți de zidărie de cărămidă plină;

-         Refacerea elementelor de închidere și compartimentare, a tencuielilor și finisajelor cu materiale moderne pentru toate cele 4 corpuri;

-         Reparația hidroizolației teraselor pentru corpurile C și D;

-         Refacerea instalațiilor sanitare și termice cu materiale moderne;

-         Vor fi achiziționate echipamente pentru următoarele cabinete.

 • Cabinet dermatologie și dermatologie copii;
 • Alergologie;
 • Ortopedie si ortopedie infantilă;
 • Oncologie;
 • Oftalmologie;
 • Ginecologie;
 • Diabet, urologie;
 • Chirurgie generală;
 • Pediatrie;
 • Cabinet interne;
 • Neurologie;
 • Endocrinologie;
 • ORL;
 • Radiologie;
 • Medicina muncii;
 • Chirurgie plastică;
 • Sterilizare;
 • Gastroenterologie;
 • Infecțioase;
 • Chirurgie toracică;
 • Nefrologie;
 • Laborator.

 

Bugetul proiectului:

Valoare totală a proiectului (RON)

 Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

18.700.859,16

15.631.811

13.287.039,35

2.032.135,43

312.636,22

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRL - AM POR: 15.319.174,78  lei (98 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  3.632.718,70 EURO

De asemenea, am reușit să creăm servicii de sănătate noi, prin aparatura de ultimă generație pe care am achiziționat-o în cadrul proiectului, SJU Slatina fiind singurul spital din regiune, care în urma acestui proiect are cel mai modern aparat pentru spargerea pietrelor la rinichi. Intervenția este gratuită, pacienții scapă de bisturiu și pleacă acasă în aceeași zi. Acest litotritor este singurul existent în rețeaua sanitară publică în zonă.

 

Investiția în Sănătate este esențială pentru calitatea vieții noastre. Proiectul face parte din strategia  noastră de dezvoltare a sistemului sanitar județean, privind creșterea accesibilității la serviciile de sănătate cu impact direct asupra calității vieții populației din județul nostru.

Acest proiect a fost practic deschizătorul investițiilor în Spitalul Județean de urgență Slatina, fiindcă a fost și este exemplul că se pot face investiții de succes și în Sănătate.

Astfel că, investițiile în Spitalul Județean de Urgență au continuat prin:

 

II.  ACHIZIȚIA UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE MONITORIZARE A  PACIENTULUI ÎN SECȚIA DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ (ATI)

-         13 monitoare și o stație de monitorizare care urmăresc funcțiile vitale ale pacientului;

-         Valoare: 4 miliarde de lei vechi din fonduri provenite de la Consiliul Județean Olt.

III.  REABILITAREA A DOUĂ ETAJE DIN SECȚIA MEDICALĂ

-         Reabilitarea completă a etajelor 3 și 4 din secția Medicală;

-         Fonduri proprii ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

IV. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE UNITATE PRIMIRI URGENȚE  (UPU) - Valoare totală investiție: 8.959.487,73 de lei

 

Obiectivul general al proiectului:

•      Creșterea calității serviciilor medicale de urgență pentru populație.

Executarea acestei investiții se impune ca o necesitate în vederea măririi capacității de primire a pacienților UPU, a dezvoltării unei activități medicale de urgență competitivă la nivel național, prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și organizarea ca secție de urgențe compactă, autonomă, cu funcționalitate integrală: investigații, diagnostic, tratament etc.

 

Rezultatele proiectului:

•      Reabilitarea și extinderea au fost astfel realizate încât să asigure asistență medicală de urgență pentru orice caz de urgență medicală - în special, persoanelor care necesită o abordare multidisciplinară -  la nivelul calității serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană, cu echipamente medicale de ultimă generație.

1.     Extindere și modernizare UPU – 423 m.p. construiți               

                       Valoare: 3.403.588 lei cu TVA

•      din care: 1.490.500 milioane lei Consiliul Județean Olt,

                       1.437.933 milioane lei - Primăria Slatina;

                       475.155 de mii lei  - Ministerul Sănătății;

                2. Reabilitare și modernizare UPU existent:

             •     S-au reabilitat și modernizat 687  m.p. suprafață utilă

      Valoare: 538.899,73 lei cu TVA din care:

                                   Consiliul Județean Olt – 48.899,73 lei

                                   Ministerul Sănătății    – 490.000 lei

               3.  Achiziție aparatură medicală 

      Valoare : 5.017.000 lei

                                    90% finanțare Ministerul Sănătății  - 4.489.000 lei

                                    10 % Consiliul Județean Olt - 528.000 lei.

 Din aparatura medicală amintim:

•      Computer Tomograf 16 slice-uri

•      Defibrilator manual bifazic

•      Monitoare pacient

•      Pulsoximetre

•      Paturi medicale mobile

•      Ecografe Doppler

•      Instalație alimentare oxigen și aer comprimat

•      Ventilatoare cameră resuscitare

•      Monitoare pacient

•      Tărgi radiotransparente de resuscitare

•      Masă radiantă

•      Incubatoare

•      Ecograf pediatric

•      Pompe injectomat

•      Etuva sterilizare

•      Lavoare apă sterilă

•      Lămpi fototerapie

V.  Reabilitarea și dotarea Secţiilor de Neonatologie şi Pediatrie din cadrul Blocului Materno – Infantil al SJU Slatina

-  un proiect amplu de peste 3, 7 milioane de lei, fondurile fiind suportate de CJ Olt. 

Secţia de Pediatrie va fi dotată şi cu aparatură de ultimă generaţie, dar şi cu mobilier nou adaptat vârstei copiilor. Un ecograf cu sondă pediatrică, monitoare, aspiratore, nebulizatoare, pulsoximetre pentru sugari şi copii, pompe de perfuzie (injectomate) toate au fost deja achiziţionate, acestea urmând să fie amplasate în cabinete după finalizarea reabilitării. Mobilierul din saloane şi din cabinetele medicilor va fi schimbat integral.

 

1. Redimensionarea și reamenajarea secției de Neonatologie prin relocarea sectorului terapie intensivă neonatologie și prematuri (existent în prezent la etajul 5) la etajul 3, pe același nivel cu blocul sălilor de naștere. Tot la acest nivel va fi relocată sala de naștere septică și compartimentul Neonatologie Terapie Intensivă Septic (în prezent la etajul 6). Sectorul de TI neonatologie va fi organizat după ultimele cerințe de specialitate, cu o unitate centrală de supraveghere, nou – născuții vor beneficia de monitorizare permanentă din partea personalului medico – sanitar, vor exista spații speciale pentru depozitarea aparaturii utilizate, spații speciale pentru alăptarea nou – născuților. La etajul 4 va fi reabilitat sectorul actual existent de nou - născuți normoponderali;

 

2. Relocarea la etajul 7 - aripa A a compartimentului Neuropsihiatrie Infantilă, precum și reabilitarea și dotarea spațiilor similar cu cele de la etajele 3 și 4 Neonatologie;

 

3. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare cu mobilier și aparatura medicală a secției pediatrie care va ocupa etajul 7 – aripa B, respectiv etajul 8 în întregime.

 

Reabilitarea secțiilor include atât partea de infrastructură – pereți, pavimente, cât și partea de utilități: apă, curent, canal, precum și schimbarea tocării ușilor și ferestrelor. 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei