Home
Port turistic şi de agrement în zona cap amonte port Corabia

Parteneriatul dintre UAT Orașul Corabia și UAT Județul Olt, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea activităților aferente proiectului “PORT TURISTIC SI DE AGREMENT IN ZONA CAP AMONTE PORT CORABIA”, cod SMIS 44862, proiect finanțat prin contractul de finanţare nr. 4140/28.04.2014, incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în cadrul Axei prioritare 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

 

Valoarea totală a proiectului: 13.639.342,45 lei .
Valoarea finanțării nerambursabile: 5.702.428,77 lei

 

Prin proiect s-a reabilitat zona portuară în suprafață de 8500 mp. Proiectul propus are un impact major asupra valorificării potențialului turistic al județului, iar intervențiile realizate prin lucrările realizate contribuie la reabilitarea zonei portuare destinate tranzitului de turiști spre și dinspre Dunăre, precum și a turismului de week-end.
În urma implementării proiectului s-au creat conditii pentru revitalizarea sectorului turistic  din Corabia și din  județ, cu implicații asupra dezvoltării economice a zonei Corabia, o zonă aflată în prezent în declin economic.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei