Home
RO-NET Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
Anunţ public privind înştiinţarea publicului interesat asupra luării deciziei de rezivuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectu proiectul: „Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale“
RO-NET Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei