Home
Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt

Sistem  integrat de management al deșeurilor în județul Olt este un proiect care constă în investiții în sectorul de gestionare a deșeurilor și va fi implementat de către Consiliul Județean Olt, la nivelul întregului județ. Acesta presupune accesarea a peste 39 de milioane de euro din fonduri europene destinate gestionării moderne a deșeurilor și implicit reducerii impactului negativ al acestora asupra mediului din județul Olt. Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor.

Proiectul prevede:

 

1) achiziția a 6445 de containere pentru colectarea selectivă (hârtie- carton, plastic, sticlă, deșeuri amestecate) și achiziția a 8 tocătoare pentru mărunțirea deșeurilor verzi din parcuri și grădini, contract încheiat în luna noiembrie a anului trecut.

 

2) construirea a 4 stații de transfer (la Scornicești, Balș, Caracal și Corabia) și a 5747 de platforme de colectare a deșeurilor reciclabile și menajere.

 

3) închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme Slatina, Caracal, Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt.

 

4) construirea depozitului de la Bălteni

 

5) serviciul de salubrizare

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei