Home
Sănătate

Starea de sãnãtate a populatiei la nivelul judetului Olt s-a realizat printr-un sistem integrat de servicii medicale oferit de asistenta medicalã primarã, ambulatorie de specialitate si cele 5 spitale generale, unul de psihiatrie cronici si unul de pneumoftiziologie, însumând un numãr de 2775 paturi care asigurã servicii medicale de specialitate preventive, curative, de urgentã, de recuperare si paliative, precum si pre, intra si postnatale.
La nivelul judetului Olt functioneazã 238 cabinete medicale individuale, 40 cabinete stomatologice, 30 cabinete medicale private, 61 farmacii.
Incepînd cu anul 2002 pe teritoriul judetului Olt au fost înfiintate 6 centre de permanentã în asistenta medicalã primarã.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei