Home
Ședința ordinară C.J. Olt - 25 iunie 2020
ORDINEA DE ZI:
 Procesul-Verbal nr. 5551/28.05.2020 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 28.05.2020
1Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
2Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2020
3Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură si Artă Olt
4Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
5Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
6Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
7Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
8Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
9Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
10Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
11Propuneri, întrebări, interpelări.

 

P R O P U N E R E de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 25 iunie 2020
1Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 127/18.06.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 5524/28.05.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 25 iunie 2020
Procesul-Verbal nr. 5551/28.05.2020 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 28.05.2020
Informarea nr.6499/19.06.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 25 IUNIE 2020
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 25 iunie 2020
Nota Nr. 6664/24.06.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Propunea de suplimentare ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 25 iunie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei