Home
Ședința ordinară C.J. Olt - 28 mai 2020
ORDINEA DE ZI:
 Procesul-Verbal nr. 4368/30.04.2020 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 30.04.2020
1Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2020
2Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
3Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
4Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2020
5Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt
6Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico–militare a Județului Olt, în anul 2020
7Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
8Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
9Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
10Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
11Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
12Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
13Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unei clădiri în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea Serviciului de Ambulanță Olt
14Proiect de hotărâre cu privire la: înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
15Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului ”Situl Arheologic Romula Malva” din domeniul public al comunei Dobrosloveni, județul Olt în domeniul public al județului Olt
16Proiect de hotărâre pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020
17Propuneri, întrebări, interpelări.

 

PROPUNERE de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Olt din data de 28 mai 2020
1Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Olt a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt

 

INFORMARE desfășurare ședință
NOTĂ Privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 28 MAI 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 107/21.05.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2020
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 28 mai 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 5524/28.05.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 mai 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei