Home
Sedința extraordinară de îndată C.J. Olt - 18 martie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 65/18.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară de îndată
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară de îndată în data de 18 martie 2020
Conditii speciale de desfasurare a sedintei CJ Olt
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 2974/18.03.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1.Proiect de hotarare
alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
2.Proiect de hotarare
cu privire la rectificarea bugetului judetului Olt, pe anul 2020
Procesul-verbal al ședinței extraordinare de indata din data de 04.03.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei