Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 17 septembrie 2020
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
Proiect de hotărâre pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare în județul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

P R O P U N E R E de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 17 septembrie 2020
1
 
2
Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

 

DISPOZIȚIE cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 17 septembrie 2020
NOTĂ Privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 17 SEPTEMBRIE 2020
Informarea nr. 9536 din 15.09.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 17 septembrie 2020
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 17 septembrie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 9638/17.09.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare incris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 17 septembrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei