Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 08 martie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 8 martie 2021
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 96 din 02.03.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 2124/02.03.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 8 martie 2021
Informarea nr. 2123 din 02.03.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 8 martie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei