Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 22 februarie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 4/04.02.2021, pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021
2
3
4
5
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 22 februarie 2021
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 68 din 17.02.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1585/17.02.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 22 februarie 2021
Informarea nr. 1595 din 17.02.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 22 februarie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei