Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 9 aprilie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 154 din 05.04.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 9 aprilie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3414/05.04.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 9 aprilie 2021
Informarea nr. 3413 din 05.04.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 9 aprilie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei