Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 08 noiembrie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 395 din 03.11.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 08 noiembrie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 11596/03.11.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 08 noiembrie 2021
Informarea nr. 11595 din 03.11.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 08 noiembrie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei