Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 10 ianuarie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 04 din 05.01.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 10 ianuarie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 122/05.01.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 10 ianuarie 2022
Informarea nr. 133 din 05.01.2022 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 10 ianuarie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei