Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 11 februarie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
Propuneri, întrebări, interpelări.
 
1

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 11 februarie 2022
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 33 din 07.02.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Informarea nr. 1330 din 07.02.2022 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 11 februarie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1515/11.02.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 11 februarie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei