Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 18 aprilie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 100 din 13.04.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 18 aprilie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 4226/13.04.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 18 aprilie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei