Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 20 octombrie 2020
 
1

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 226 din 15.10.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 20 octombrie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 10699/15.10.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 20 octombrie 2020
Informarea nr. 10700 din 15.10.2020 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Olt din data de 20 octombrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei