Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 29 decembrie 2020
ORDINEA DE ZI:
 
1
Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă nr.34/21.12.2020, pronunțată de Tribunalul Olt- Secția I Civilă, în Dosarul nr. 2169/104/2020.
2
3
4
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 29 decembrie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 329 din 23.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13489/23.12.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 29 decembrie 2020
Informarea nr. 13471 din 23.12.2020 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 29 decembrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei