Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt – 7 iulie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306 din 03.07.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 7 iulie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 8103/03.07.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 7 iulie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 8305/06.07.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 7 iulie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei