Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt – 8 decembrie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

 

 

1

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 474 din 04.12.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 08 decembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 14207/04.12.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 08 decembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 14384/07.12.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 8 decembrie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei