Home
Sedinta extraordinara de indata C.J. Olt - 03 aprilie 2020
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară de îndată în data de 03 aprilie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 84/03.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară de îndată
Informare privind luarea unor masuri in legatura cu desfasurarea sedintei extraordinare de indata a CJ Olt din data de 03 aprilie 2020
Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3571/03.04.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1.Proiect de hotarare
cu privire la alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2020
2.Proiect de hotarare
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
3.Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
4.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Laborator modular biologie moleculara" la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei