Home
Sedinta extraordinara de indata C.J. Olt – 07 decembrie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 320 din 07.12.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară de indata
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară de indata în data de 07 decembrie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei