Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 05 noiembrie 2020
P R O I E C T U L   O R D I N I I   D E   Z I:
 
1
Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin Încheierile civile nr.25/28.10.2020 și nr. 26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt- Secția I Civilă, în Dosarele nr. 1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020.
2
3
4
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 05 noiembrie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 256 din 29.10.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Informarea nr. 11242 din 29.10.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 05 noiembrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei