Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 21 decembrie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, modificarea organigramelor, statelor de funcții și Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
18
19
20
21
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, aprobarea emiterii licențelor de traseu, precum și cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie pentru biletele și abonamentele practicate de operatorii de transport  declarați câștigători  în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, pe grupele 5 și 11 din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2028
3

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 489 din 14.12.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 21 decembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 14740/14.12.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 21 decembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 15055/20.12.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 21 decembrie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei