Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 28 ianuarie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2022
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 21 din 21.01.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 771/21.01.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 ianuarie 2022
Informarea nr. 772 din 21.01.2022 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 28 ianuarie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 899/26.01.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 ianuarie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei