Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 30 ianuarie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 7/22.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 701/22.01.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2020
2.Proiect de hotarare
cu privire la încetare mandatde consilier județean
3.Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020
4.Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2019
5.Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020
6.Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
7.Proiect de hotarare
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
8.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020
9.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
10.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
11.Proiect de hotarare
cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.
12.Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării
13.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019
Nota Secretarului General al Județului Olt Nr. 985/30.01.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 30 ianuarie 2020
14.Proiect de hotarare
cu privire la validare mandat de consilier judetean
15.Proiect de hotarare
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei