Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 30 iulie 2020
  ORDINEA DE ZI
 Procesul-Verbal nr. 6746/25.06.2020 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 25.06.2020
1Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2020
2Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2020
3Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu
4Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
5Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect
6Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula Malva” în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acestuia în administrarea Muzeului Județean Olt
7Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
8Raport cu  privire  la  activitatea  de  soluționare  a  petițiilor  pe semestrul  I  al anului 2020
9Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor  în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2020
10Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2020
11Raport cu privire la cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2020
12Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestru I 2020
13Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 158/22.07.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 7918/24.07.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 iulie 2020
Informarea nr.7919/27.07.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 25 IUNIE 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei