Home
Sedinta privind ceremonia de constituire a C.J.Olt - 24.10.2020
Ordinul nr. 447/27.10.2020 emis de Instituția Prefectului - Județul Olt prin s-au constat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020
Convocator nr. 11026 din 24.10.2020 al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Olt din data de 24.10.2020
Adresa Secretarului General al Județului Olt nr. 10906 din data de 21.10.2020 privind comunicarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 316/20.10.2020, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 10871/21.10.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei