Home
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Drăgănești, nr. 29, Slatina, Jud. Olt
Tel: 0372/713562, 563, 565;
tel: 0349/408182
Fax: 0249/412692
E-mail: dgpdcot@rdsmail.ro

www.dgaspc-olt.ro
Director general: Piroșca Rădița
Director general adjunct (in domeniul protectiei drepturilor copilului si ale persoanelor adulte): Cristian Nicolae Lungu
Director general adjunct (in domeniul economic si administrativ): Ilie Alexie

Raport activitate pe anul 2018 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei