Home
Muzeul Județean Olt

Muzeul Judeţean Olt este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, cu rolul de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane precum şi ale mediului înconjurător.
Activitatea Muzeului Județean Olt se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 311/2003 a Muzeelor și Colecțiilor și pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramă, Stat de funcții -aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 59 din 28 martie 2018.

 

MUZEUL JUDEŢEAN OLT
Adresa: Slatina, str. Ana Ipătescu, nr. 1, cod 230079, jud. Olt
Tel./Fax: +4 0249415279
E-mail: muzeu_olt@yahoo.com
Site: www.mjolt.ro
Director interimar: Smarandache Gheorghe

Raport de activitate Muzeul Județean Olt pe anul 2023
Raport de activitate Muzeul Județean Olt pe anul 2022
Raport de activitate Muzeul Județean Olt pe anul 2021
Raport de activitate Muzeul Județean Olt pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2018 al Muzeului Judetean Olt
Raport activitate pe anul 2017 al Muzeului Judetean Olt
Raport activitate pe anul 2016 al Muzeului Judetean Olt
Raport activitate pe anul 2015 al Muzeului Judetean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei