Home
Serviciul Județean de Pază Olt

„Serviciul Județean de Pază Olt a fost înfiinţat prin Hotărîrea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/22.09.2005, în temeiul Legii nr. 371/2004 modificată, completată prin  O.U.G. nr. 23/2005 şi aprobată prin Legea nr. 180/2005, ca serviciu public de specialitate de pază, pentru obiectivele de interes judeţean în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, prin reorganizarea  serviciilor de pază a acestora. Finanţarea Serviciului Judeţean de Pază Olt se realizează integral din venituri proprii: prestări de servicii de pază către institutiile şi serviciile publice de specialitate de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, alte obiective de interes judeţean, conform legii, din judeţul Olt.

 

SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT
Adresa: Slatina, str. Drăgăneşti, nr.9, jud. Olt
Tel./Fax: +4 0249433884
E-mail: serviciuljudeteandepazaolt@gmail.com
Site: www.sjpolt.ro
Director: Emil Costin POPA
Director General Adjunct: Paul Sabin BRATU ”

Raport de activitate Serviciul Județean de Pază Olt pe anul 2023
Raport de activitate Serviciul Județean de Pază Olt pe anul 2022
Raport de activitate Serviciul Județean de Pază Olt pe anul 2021
Raport de activitate Serviciul Județean de Pază Olt pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2019 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Raport activitate pe anul 2018 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Raport activitate pe anul 2017 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Raport activitate pe anul 2016 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Raport activitate pe anul 2012 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei