Home
Orasul Bals

Orasul Bals, situat in partea de vest a judetului Olt a fost atestat documentar inainte de anul 1450, dezvoltandu-se treptat, astfel ca in prezent se poate vorbi de un centru administrativ care detine societati comerciale din industria constructiilor de masini, institutii publice, banci, societati de asigurari.
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe la 1.07.2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt, a fost20289 de locuitori din care masculin:9788 si feminin: 10501.

NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei