Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 05.04.2022, orele 10.00

                                           

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

05.04.2022 ora 10.00

 

1.Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,AMENAJARE LAC AGREMENT,,, în comuna VERGULEASA, sat Poganu, CF 51635, județul Olt

Beneficiar: COTESCU MARIN ADRĂNEL

Proiectant: SC GREEN ART CENTER SRL

Arhitect:urb. Mihai Burada și urb.Angela Cristina s. Bușcă

Proiect nr.  __03.2022

Cerere nr. 3356/25.03.2022

 

      

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

 

2.Denumire lucrare:

Avizare P.U.Z. + RLU pentru realizarea invetitiei "CONSTRUIRE 

CENTRU SPORTIV, COMUNA SLATIOARA, SAT SALCIA, CF 55033,

judetul OLT

Beneficiar: SECTIA DE PROIECTARE OLT SRL

Proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

Arhitect: AUREL LAZAR IONESCU

Proiect nr.149/2021

Cerere nr.3007/18.03.2022 

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU COMUNA GURA PADINII

Beneficiar: COMUNA GURA PADINII

Proiectant: SC URBAN OPEN GIS SRL

Arhitect:    URB. Georgiana Pîrvu

Proiect nr.DU25/2022

Cerere nr.3357/25.03.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei