Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 11.03.2020, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

LISTA

documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  
11.03.2021 orele 10.00

 

1. Denumire lucrare:
       PUZ-Statie carburanti auto

• proiect : nr.255/2020
• beneficiar: SC LEHMANN UNTERNEHMEN SRL
• amplasament: UAT STREJESTI
• proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

                   Arhitect: Ionescu Lazar
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

2. Denumire lucrare:
Puz-Amenajare 2 iazuri piscicole
  
    
• proiect : nr.227/2020
• beneficiar:ASEZAMÂNTUL MÂNASTIRE BUNA VESTIRE 
•  amplasament:UAT GRĂDINARI
• proiectant: SC Arhi Stil Concept SRL

                   Arhitect:Ionescu Lazar
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.  Denumire lucrare:
Amenajare iaz piscicol prin extragerea pietrisului si nisipului     
    
• proiect :16/2020
• beneficiar: SC PRODACVA CARISMA SRL
• amplasament: UAT GIUVARASTI,
• proiectant:SC ANGELA BUSCA ARHITECTURE SRL

                   Arhitect: ANGELA BUSCA
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI        
    

 

4. Denumire lucrare
       PUZ-scoatere teren din circuitul agricol si introducerea in  intravilan pentru construire locuinta P+M.
•  proiect :37/2020
• beneficiar:SOVAR IULIAN 
• amplasament: UAT POBORU
• proiectant: ARHI STIL CONCEPT SRL
                   Arhitect: IONESCU LAZAR
            -SITUATIA EXISTENTA
        -REGLEMENTARI

 

 

     5. Denumire lucrare
       Studiu de oportunitate-Spatiu de productie (bere artizanala), birouri si imprejmuire
•  proiect :50/2021
• beneficiar:IONICA DUMITRU
• amplasament: UAT SLATIOARA
• proiectant: ARHI STIL CONCEPT SRL
                   Arhitect: IONESCU LAZAR
            -SITUATIA EXISTENTA
        -REGLEMENTARI

 

 

6. Denumire lucrare
       Studiu de oportunitate-Investitie colectiva in utilaje agricole, silozuri, moara, furaje
•  proiect :49/2021
• beneficiar:Biruinta Olteniei Cooperativa Agricola
• amplasament: UAT DOBRUN
• proiectant: ARHI STIL CONCEPT SRL
                   Arhitect: IONESCU LAZAR
            -SITUATIA EXISTENTA
        -REGLEMENTARI

 

 

7. Denumire lucrare
       Studiu de oportunitate-Extindere si schimbare destinatie din anexa agricola in Cafenea.
•  proiect :8/2020
• beneficiar:Surlan Raducu Dumitru-Surlan Routa Andreea
• amplasament: UAT OSICA DE SUS
• proiectant: SC ANGELA BUSCA ARHITECTURE SRL
                   Arhitect: ANGELA BUSCA
            -SITUATIA EXISTENTA
        -REGLEMENTARI

 

 

8. Denumire lucrare
       Studiu de oportunitate-Service auto, spalatorie de covoare, anexa si imprejmuire.
•  proiect :257/2020
• beneficiar:RĂDUINEA ADRIAN
• amplasament: UAT  SLATIOARA
• proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
                   Arhitect: MARIANA DASCALU
            -SITUATIA EXISTENTA
        -REGLEMENTARI

 


                                              ARHITECT ȘEF
                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei