Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 22.12.2020, orele 10.00

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

22.12.2020 orele 10.00

 

 1. Denumire lucrare:

    PLAN URBANISTIC GENERAL  SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

    

 • proiect : nr.3/2020
 • beneficiar: UAT  VLADILA
 • amplasament: UAT  VLADILA
 • proiectant: SC Brigcons SRL

 

                   Arhitect: IONESCU LAZAR

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 1. Denumire lucrare:

    Studiu de oportunitate-Initiere PUZ in vederea in vederea  realizarii “Schimbare de destinatie imobil din magazin in spatiu comercial, com. Orlea     

    

 • proiect : 281/2020
 • beneficiar:  Țene Șerban Ionuț si Țene Corina
 •  amplasament: UAT  Orlea
 • proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT  SRL

 

                   Arhitect: IONESCU AUREL

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 1.  Denumire lucrare:

    Studiu de oportunitate-Initiere PUZ in vederea  realizarii  “Statie fixa de carburanti in comuna Strejesti.      

    

 • proiect : 255/2020
 • beneficiar: SC LEHMANN UNTERNEHMEN SRL
 •  amplasament: UAT  Strejesti
 • proiectant: SC Arhi Stil Concept SRL

 

                   Arhitect: IONESCU LAZAR

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI 

 

 

     4. Denumire lucrare

   Studiu de oportunitate-Initiere PUZ in vederea realizarii investitiei “Construire locuinte, com. Slatioara

 •  proiect : 223/2020
 • beneficiar:  Safta Gabi Alberto
 • amplasament: UAT Slatioara
 • proiectant: SC Piramid Proiect SRL

                   Arhitect: Dascalu Mariana

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

                                                  ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei